X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خطاب به طلاب

ای طلاب محترم

مگر اینکه نصف دین ازدواج نیست ؟

ها پس چرا در سخنرانی ها و روضه هایی که دارید سخنی از ان به میان نمی اورید

مگر خداوند نگفته که با انجام دادن ان نصف دین شما کامل می گردد پس چرا سخنی از ان در میان مردم به زبان نمی اورید

بیایید در ماهی همچون محرم که مردم بیشتری به پای سخنرانی های شما می نشینند از ازدواج جوانان و همکاری خواستن  از مردم در کمک کردن به جوانان در بر طرف کردن این مشکل اساسی براییم

بیایید به جای این همه سخنان تکراری مقداری نیز از این نصف دینی که به باد فراموشی سپرده شدا است بپردازیم

ای مردم ای طلاب ای همگان بدانید که جوانان در حال از راه بدر رفتن هستند و اگر هر چه زودتر به انان کمک نکنیم از اینی که است بدتر خواهد شد وان وقت دیگر کار از کا ر گذشته است پس بیاییید تا دیر نشده است این مشکل را برطرف کنیم