X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
مسجد
هان ای مردم ای خیرین چرا شما به جای پرداختن به جوانان همه به فکر مسجد درست کردن هستید مساجدی که همگی از روی ریا ونفاق بنا شده است به فکر این جوانانی باشید که حتی خانه ای هم برای آینده خود و زندگی کردن ندارند به جای مسجد ساختن به فکر این جوانان باشید